Uncategorized 5ey6rth4356367  

Energieneutraal bouwen

Energieneutraal bouwen

In het Bouwbesluit 2012 staat dat een bouwwerk geen gevaar mag opleveren voor bewoners, gebruikers en omgeving. Als er gebouwd of verbouwd wordt, met of zonder vergunning, dan dienen deze voorschriften gevolgd te worden. Om te beginnen zijn er de NEN-normen (Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut) waarin rekenmethoden en richtlijnen staan waarmee je kunt bepalen of een gebouw aan de voorschriften voldoet. Ook is soms subsidie mogelijk.

Je kunt er erkende kwaliteitsverklaringen vinden, zodat je weet dat het gebruikte bouwmateriaal  voldoet aan de eisen. Er zijn de Nederlandse praktijkrichtlijnen (NPR’s) waarmee je kunt checken of een gebouw aan de minimumeisen voldoet.

Bouwbesluit

Het Bouwbesluit wordt aangepast wanneer dit nodig is. Zo gelden er per 1 januari 2018 normen voor de milieuprestatie bij de bouw van nieuwe woningen en bedrijven van 100m2 en groter. Er zijn nieuwe regels voor de energiezuinigheid van gebouwen.

Nieuwe gebouwen moeten vanaf 1 januari 2021 voldoen aan strenge eisen betreffende energiegebruik. Dit heet de Bijna Energieneutrale Gebouw Eisen (BENG). Waar vroeger slechte isolatie gecompenseerd kon worden met zonnepanelen, daar is dat nu niet meer mogelijk.

Europese richtlijn

Het is de bedoeling dat er in ons land op korte termijn 1 miljoen gebouwen worden neergezet. Met de nieuwe richtlijnen wordt het energiegebruik van gebouwen en woningen dan ook zeer ingeperkt. In dat geval voldoet Nederland dan aan de eisen van de Europese richtlijn energieprestatie gebouwen.

De bedoeling is dat nieuwe gebouwen bijna energieneutraal moeten zijn. Een warmte terugwin installatie past zeer goed in dit kader. Het wordt gebruikt om warme lucht over te brengen naar verse koude lucht die naar binnen stroomt. Er is dan ook sprake van ventilatie met warmteterugwinning. Hierbij komen de inkomende en uitgaande luchtstromen niet met elkaar in aanraking. In de zomer kan dit proces worden omgedraaid en er voor zorgen dat de lucht constant koel blijft.  

Investeringsaftrek

Vanuit overheidswege bestaan geen subsidieregelingen om energieneutraal te bouwen. Er zijn wel regelingen voor duurzaam bouwen. En er is de Milieu Investeringsaftrek (MIA) voor ondernemers. In een energieneutraal gebouw wordt er net zoveel energie opgewekt als verbruikt. Om ervoor te zorgen dat er geen kooldioxide uitstoot is, breng je bijvoorbeeld een waterpomp aan die op stoom loopt. 

Dit zorgt ervoor dat het gebouw niet door aardgas verwarmd wordt. Om zelf energie op te wekken kunnen er zonnepanelen geplaatst worden. Daarnaast is een goede isolatie en ventilatie van belang, zodat de opgewekte energie niet verloren gaat. Sinds 1 januari is er subsidie te verkrijgen voor de isolatie van gebouwen.  Dit geldt ook voor de aanschaf van een waterpomp.

Leave A Comment