wonen 5ey6rth4356367  

Waarom een inboedelverzekering afsluiten?

Wanneer je nadenkt over het beschermen van de inboedel waar je eigenaar van bent zal je tot de vaststelling komen dat er hierbij een onderscheid moet worden gemaakt tussen twee verschillende vormen van eigendommen. Voor één van deze eigendommen geldt dat je ze kan laten verzekeren door middel van de zogenaamde inboedelverzekering. Het betreft hier een verzekering die zich in het bijzonder richt op alle spullen die zich los in je woning bevinden. Op het eerste zicht lijkt het vaak zo dat deze spullen geen aanzienlijke waarde vertegenwoordigen, maar het tegendeel is waar. Het afsluiten van een passende verzekering voor deze spullen is dan ook geen overbodige luxe. Alles wat je zeker moet weten over deze verzekering ontdek je meteen hier op deze pagina.

In welke vormen bestaat de inboedelverzekering?

De inboedelverzekering is een verzekering die niet altijd in precies dezelfde vorm wordt afgesloten, integendeel. In de praktijk is het dan ook zo dat deze verzekering in twee verschillende vormen bestaat. Om te beginnen is er sprake van de extra uitgebreide inboedelverzekering. Wanneer je de inhoud van deze verzekering van naderbij gaat bekijken zal je tot de vaststelling komen dat deze voor het merendeel van de verzekeringnemers wellicht reeds voldoende dekkingen zal bieden. Dit gezegd hebbende zijn er zeker ook uitzonderingen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat je ook graag de schade aan je inboedel wil laten dekken die je zelf per ongeluk zal aanbrengen. In dat geval zal je tot de vaststelling komen dat de allrisk inboedelverzekering daarvoor kan zorgen. 

Het verschil tussen de extra uitgebreide en de allrisk inboedelverzekeringen wordt dus eigenlijk bepaald door één (weliswaar omvangrijke) dekking die is toegevoegd. Het gaat hierbij dan concreet om de dekking voor zelf veroorzaakte schade. Wil je graag dat ook dergelijke schade wordt gedekt? Dan weet je dus voor welk type verzekering je voor jouw inboedel zal moeten kiezen. 

Is de inboedelverzekering hetzelfde als de opstalverzekering?

Wanneer er in de praktijk wordt gepraat over de inboedelverzekering gebeurt het niet zelden dat deze in één adem wordt genoemd met de zogenaamde opstalverzekering. Ondanks het feit dat deze beide verzekeringen allebei zorgen voor het dekken van schade aan eigendommen van de mens moet het gezegd dat ze tegelijkertijd toch ook vrij verschillend zijn. Voor de inboedelverzekering geldt dat ze zich richt op het dekken van schade aan de inboedel. Het betreft hier dan concreet alle spullen die gewoon los doorheen je woning worden verspreid. Bij een mogelijke verhuis zou je er dan ook voor kunnen kiezen om deze spullen mee te nemen naar je volgende woning. 

Voor de opstalverzekering geldt dat ze zich zoals de naam van deze verzekering al aangeeft richt op het verzekeren van de opstal, dus de constructie waar de woning over beschikt. Voor deze constructie geldt dat ze op heel wat verschillende manieren schade kan oplopen. Bovendien kunnen de kosten die met deze schade gepaard gaan ook stevig in de papieren lopen. Het afsluiten van een opstalverzekering zorgt ervoor dat je financiële situatie hier niet stevig door op z’n kop wordt gezet. 

Tip! Sluit ze als eigenaar van een woning altijd beiden af! 

Ben je eigenaar van een woning en dus geen huurder? In dat geval is het eigenlijk sterk aan te raden om niet alleen de inboedel-, maar ook de opstalverzekering af te sluiten. Dit omdat je alleen op deze manier bent verzekerd van het beste van twee werelden. Niet alleen is al je inboedel op deze manier immers gedekt tegen schade, dit zal eveneens gelden voor de constructie van jouw woning. Mocht er zich op een bepaald ogenblik een schadegeval voordoen hoef je, je daar dus geen zorgen om te maken. Kies je voor het afsluiten van deze beide verzekeringen in één pakket bij dezelfde verzekeraar? Dan zou het ook zomaar kunnen dat je daarvoor nog een korting zal ontvangen. 

Welke aanvullende verzekeringen bestaan er voor jouw inboedel?

De standaard inboedelverzekering voorziet in een mooi aantal standaard dekkingen voor jouw inboedel. In bijzonder veel gevallen zal blijken dat deze dekkingen voor veel mensen meer dan voldoende zijn. Toch is dat zeker niet altijd zo. In bepaalde gevallen is het bijvoorbeeld zo dat je er graag voor zal willen kiezen om één van de aanvullende verzekeringen voor je inboedel af te sluiten. Geldt dat ook voor jou? Dan kan je daarvoor een keuze maken uit onderstaande verzekeringen. 

1.) De glasverzekering 

In eerste instantie kan je een zogenaamde glasverzekering toevoegen aan de polis van je standaard inboedelverzekering. Het kwetsbare karakter van glas zorgt er namelijk voor dat ze in de praktijk nooit standaard is gedekt in de verzekering voor je inboedel. Wil je dat graag wel degelijk hebben? Dan zal je daarvoor dus een aanvullende glasverzekering moeten afsluiten. 

2.) De buitenhuisdekking 

Bij het afsluiten van een inboedelverzekering is het ook altijd zeer belangrijk om te weten dat de dekkingen die worden geboden voor de inboedel uitsluitend gelden binnen in de woning. Wanneer je er dus met andere woorden voor zou kiezen om deze inboedel mee te nemen naar buiten is ze vanaf dat ogenblik niet langer gedekt. Dit geldt voor de laptop die je meeneemt op de trein, maar ook voor bijvoorbeeld de spullen die je in je camper neer hebt gelegd. Wil je er graag voor zorgen dat je inboedel ook buiten je huis kan worden gedekt tegen schade en / of diefstal? Dan zal je tot de conclusie komen dat het afsluiten van een buitenhuisdekking het overwegen zeker waard kan zijn.

3.) De kostbaarhedenverzekering

Bij het afsluiten van een inboedelverzekering zal het meteen duidelijk worden dat de inboedel die wordt gedekt wordt verzekerd volgens de aankoopwaarde. Op zich is dat geen probleem, ware het niet dat er in je woning mogelijks ook een aantal kostbaarheden zijn terug te vinden die door de jaren heen sterk in waarde zijn toegenomen. Wanneer dat het geval is zal je tot de vaststelling komen dat je deze graag zal willen laten verzekeren tegen hun actuele waarde. Daar kan de kostbaarhedenverzekering voor zorgen. Indien je bepaalde kunstwerken of andere waardevolle spullen in je huis hebt staan kan dit dus zeker het overwegen meer dan waard zijn.

Twijfel niet langer en bezoek direct de website van Alpina.nl!

Leave A Comment